top of page

Privacybeleid

Algemeen

 

Den Teirling is een VZW, met maatschappelijke zetel te Maesstraat 89, 1050 Brussel en ondernemingsnummer: 0463.615.557 (hierna “Den Teirling”). De Teirling vindt het belangrijk om u als gebruiker van haar aangeboden diensten of als bezoeker van haar websites voldoende op de hoogte te houden. Op een transparante en heldere manier communiceren wij over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. We respecteren uw privacy en beheren uw persoonsgegevens op een verantwoorde en veilige manier. In deze privacyverklaring zetten we de verschillende privacyaspecten op een rij.

 

Via deze website verwerken wij:

 • Identificatiegegevens zoals het IP-adres van het toestel waarmee u de website bezoekt.

 • Gegevens over uw informatie-aanvragen via ons e-mailadres

 • Gegevens over de pagina’s op de website die u bezoekt.


 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om:

 • Uw vragen te behandelen, met uw toestemming.

 • Uw inschrijving in goede banen te leiden, u op de hoogte te houden van veranderingen en u om feedback te vragen.

 • U publicaties toe te zenden, als u daarvoor kiest.

 • Onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen: de identificatiegegevens van de apparaten die verbinding maken met onze website en de activiteiten van de gebruikers van onze website worden bewaard om illegale activiteiten die de website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen te voorkomen en te onderzoeken, bijvoorbeeld hacking. 

 • Onze diensten te verbeteren, bezoekstatistieken worden anoniem bijgehouden. Wij gebruiken deze statistieken om onze website te kunnen verbeteren op basis van de bezoekfrequentie van de webpagina.

 

Geven we uw gegevens door?

Den Teirling geeft uw gegevens, wanneer nodig, door aan de organisatoren van de activiteiten. De organisator behandelt uw gegevens vertrouwelijk en geeft ze nooit door aan derden.

In sommige gevallen verplicht de wet ons om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.

We sturen de gegevens die via deze website worden verzameld, anders nooit door in een vorm waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden. De statistische gegevens over het gebruik van deze website zijn anoniem. Daardoor kunnen ze niet aan een persoon verbonden worden.

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens voor het versturen van publicaties en nieuwsbrieven worden bewaard tot u zich uitschrijft.

De bezoekgegevens van de website worden 1 jaar bewaard.

 

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden heeft u de volgende rechten:

 • Uw recht op informatie: u kunt altijd meer informatie vragen over de manier waarop Den Teirling met uw persoonsgegevens omgaat.

 • Uw recht op inzage: u kunt altijd uw persoonsgegevens opvragen ter inzage.

 • Uw recht op aanpassing: u  kunt uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.

 • Uw recht op overdraagbaarheid: u kunt uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm krijgen.

 • Het recht op beperking van de verwerking: u kunt een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst vragen.

 • Het recht op bezwaar: u kunt een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.

 • U hebt het recht om de gegeven toestemming in te trekken, dit zal leiden tot de verwijdering van uw gegevens.

 • U hebt het recht om niet ongewenst onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten.

 

Contacteer ons

Wilt u een of meerdere van deze rechten uitoefenen? Hebt u vragen? Dan kunt u ons contacteren via info@denteirling.be

U kunt zich ook richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit om een klacht in te dienen.
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Telefoon: 02 274 48 00; e-mail: contact@apd-gba.be

 

Het cookiebeleid

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bestaan uit een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik. Cookies maken het mogelijk om het gebruik van een website te vereenvoudigen, te vervolledigen en te personaliseren.

De website van Den Teirling maken gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

 • Javascript-herkenning: deze website maakt uitgebreid gebruik van Javascript. Via een cookie controleren we of Javascript bij u is ingeschakeld.

 

Door uw bezoek aan of uw gebruik van de website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies. Als u niet akkoord gaat met deze cookieverklaring, dan moet u elk verder gebruik van deze website stopzetten.

bottom of page